Oferta

Specjalizujemy się we wszystkiego typu pracach budowlanych z których można wymienić między innymi:

- budowa sieci i przyłączy wodociągowych
- budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej 
- budowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej
- budowę drenaży
- budowę zbiorników retencyjnych
- budowę przepompowni ścieków 
- budowę małej infrastruktury drogowej
- prace ziemne związane z wykopami i z przygotowaniem terenu pod zabudowę,
- prace wyburzeniowe z wywozem gruzu i ziemi,
- niwelację terenu,

Ponadto dysponujemy sprzętem budowlanym takim jak:

- koparki gąsienicowe i kołowe
- koparko ładowarki
- walce i zagęszczarki 
- samochody ciężarowe
- pompy z igłofiltrami
- zgrzewarki do rur PE