Oferta

Specjalizujemy się we wszystkiego typu pracach budowlanych z których można wymienić między innymi:

- budowa sieci i przyłączy wodociągowych
- budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej 
- budowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej
- budowę drenaży
- budowę zbiorników retencyjnych
- budowę przepompowni ścieków 
- budowę małej infrastruktury drogowej
- prace ziemne związane z wykopami i z przygotowaniem terenu pod zabudowę,
- prace wyburzeniowe z wywozem gruzu i ziemi,
- niwelację terenu,

więcej »

Kontakt

Zakład Wodno Kanalizacyjny i C.O. 
Kazimierz Formela

83- 300
 Kartuzyul. Zamkowa 40 a, 
NIP
: 589 000 13 83

Tel/fax:  58 694 16 72

Kazimierz Formela     - 605 744 740
Dawid Formela     - 605 744 714

e-mail: zwk-formela@wp.pl



więcej »